คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

January 30, 2024

ผลงาน workshop : COBE for Being ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชม ผลงาน workshop : COBE for Being ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ในงานบางกอกดีไซน์วีค สร้างสรรค์พื้นที่ก่อสร้าง คิดใหม่ ทำใหม่ เป็นมิตรกับชุมชน ร่วมปฏิบัติการบูรณาการกับรายวิชา ARC 412 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ก่อนเปิดภาคการศึกษา ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ […]
January 17, 2024

ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล..ถ้าตั้งใจไม่ว่าใครก็ทำได้

“สานฝันสายออกแบบให้เป็นจริง”แหล่งกำเนิดนักออกแบบวัยมันส์ต้อง !!คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม.เปิดสมัครออนไลน์แล้ววันนี้สมัครเองได้เลยที่ http://arch.spu.ac.th/.น้องๆ หลายคนมีความฝันแต่ไม่กล้าที่ลงมือทำมันสักที ไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามขอบอกเรียนว่าถ้าฝันของน้องคือการออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานแบบเท่ๆ ปลดปล่อยไอเดียให้เต็มทีได้เลยเพราะที่ คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม จะสานฝันทุกไอเดียให้เป็นจริงเอง.เพราะเรามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านครบทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ถ้าใจรักแล้วพร้อมลงมือลุยไปพร้อมกับตัวจริงที่ คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เลย.#คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์หนึ่งในคณะที่น้อง ๆ หลายคนใฝ่ฝันเปิดรับสมัครแล้ว…อย่ารอช้ารีบสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว มหาวิทยาลัย ศรีปทุมกันนะคะ*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
January 30, 2024

ผลงาน workshop : COBE for Being ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชม ผลงาน workshop : COBE for Being ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ในงานบางกอกดีไซน์วีค สร้างสรรค์พื้นที่ก่อสร้าง คิดใหม่ ทำใหม่ เป็นมิตรกับชุมชน ร่วมปฏิบัติการบูรณาการกับรายวิชา ARC 412 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ก่อนเปิดภาคการศึกษา ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ […]
January 17, 2024

ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล..ถ้าตั้งใจไม่ว่าใครก็ทำได้

“สานฝันสายออกแบบให้เป็นจริง”แหล่งกำเนิดนักออกแบบวัยมันส์ต้อง !!คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม.เปิดสมัครออนไลน์แล้ววันนี้สมัครเองได้เลยที่ http://arch.spu.ac.th/.น้องๆ หลายคนมีความฝันแต่ไม่กล้าที่ลงมือทำมันสักที ไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามขอบอกเรียนว่าถ้าฝันของน้องคือการออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานแบบเท่ๆ ปลดปล่อยไอเดียให้เต็มทีได้เลยเพราะที่ คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม จะสานฝันทุกไอเดียให้เป็นจริงเอง.เพราะเรามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านครบทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ถ้าใจรักแล้วพร้อมลงมือลุยไปพร้อมกับตัวจริงที่ คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เลย.#คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์หนึ่งในคณะที่น้อง ๆ หลายคนใฝ่ฝันเปิดรับสมัครแล้ว…อย่ารอช้ารีบสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว มหาวิทยาลัย ศรีปทุมกันนะคะ*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด