คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

School of Design and Architecture, Sripatum University


ที่นี่ คุณจะได้เรียนกับสถาปนิกชั้นแนวหน้าของเมืองไทย...
และมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทสถาปนิกชั้นนำทั้งของไทยและต่างประเทศ


สมัครเรียน

กิจกรรมและสภาพแวดล้อม