องค์กรและสมาคมวิชาชีพ

สภาสถาปนิก

องค์กรวิชาชีพของสถาปนิกไทย ทำหน้าที่ออกใบรับรองประกอบวิชาชีพแก่สถาปนิก รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาความรู้

สมาคมวิศวกรรมสถาน

เป็นองค์กรทางวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศ จัดทำกิจกรรมด้านวิศวกรรมที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิก ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สมาคมสถาปนิกสยาม

สมาคมเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญ

MOU

TCDC

Thailand Creative & Design Center แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์

การเคหะแห่งชาติ

จัดให้มีเคหะเพื่อประชาชน เช่า หรือเช่าซื้อ จัดหาเงินกู้มาสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนเช่าซื้อหรือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่บุคคลที่จะสร้างที่อยู่อาศัย และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดสรรที่ดิน

SCG

ประกอบธุรกิจ ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง และการลงทุน

พันธมิตร

DESIGN103

บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ ให้บริการด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การออกแบบและตกแต่งภายใน

DSPM

บริษัท ดีเอสพีเอ็ม จำกัด ได้จัดตั้งขึ้น โดยการรวมตัวกันของกลุ่มสถาปนิกและวิศวกร ที่มีประสบการณ์และความชำนาญ

NAWARAT

บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยให้บริการควบคุมและบริหารงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่

RITTA

บริษัท ฤทธา จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม อาคาร บ้าน ถนน ห้างสรรพสินค้า สนามบิน