ข่าว/กิจกรรม

March 12, 2019

เดินทางไปสหกิจที่ญี่ปุ่น กับแบบทดสอบนอกห้องเรียน บทที่ 1

February 2, 2019

“ARCHCOMM DAY”

January 30, 2019

การขับเคลื่อนงานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

January 12, 2019

ภาพบรรยายกาศ Final Thesis 2018

November 5, 2018

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี – มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Sripatum university

September 25, 2018

‘’นัดเธอมาติว2’’ ลงก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!

September 25, 2018

Cooperative education in japan

September 25, 2018

DEKBAB

September 25, 2018

25 ปี แห่งการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           
May 29, 2018

กล้า!! ท้าล้ม Domino Challenge ครั้งที่2

May 25, 2018

7-DAY

May 21, 2018

กิตติพัฒน์ นิลกรณ์ (เอิร์ธ) สาขาสถาปัตยกรรมปี 1