Non Nammongkol

November 29, 2020

บรรยากาศ..โครงการติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม “เสรี_ภาพ” (Free Sketch)

November 8, 2020

“เสรี_ภาพ” มาถึงแล้ววันนี้

September 25, 2020

Interior Design Competition 2020

September 22, 2020

ศรีศรี…พี่ๆมาเวลคัม… พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 63

September 20, 2020

“พี่โอ” สถาปัตย์รุ่นแรก บินลัดฟ้า….สหกิจศึกษาที่ญี่ปุ่น!

September 20, 2020

“พี่เมโกะ” สถาปัตย์รุ่นแรก บินลัดฟ้า….สหกิจศึกษาที่ญี่ปุ่น!

September 20, 2020

“พี่มิ้ม” สถาปัตย์รุ่นแรก บินลัดฟ้า….สหกิจศึกษาที่ญี่ปุ่น!

September 19, 2020

SOA Brand Ambassador 2020

September 11, 2020

Area Based Learning – ศึกษาการปรับสภาพบ้านสำหรับผู้พิการและครอบครัวที่สามารถใช้งานได้จริง