ศูนย์ศึกษานวัตกรรมโครงสร้างไม้ไผ่

ศูนย์ศึกษานวัตกรรมโครงสร้างไม้ไผ่

เจ้าของผลงาน
ทศพล เมืองพรม
Todsaphon Mueangprom

แนวความคิด
เป็นการดึงเอาจุดเด่นของไม้ไผ่ออกมาแสดงเป็นตัวงานสถาปัตยกรรมมากที่สุด จุดเด่นของไม้ไผ่คือความยืดหยุ่นความเหนียว จึงได้ออกแบบตัวสถาปัตยกรรมออกมาให้ให้ดูยืดหยุ่นและ และใช้การออกแบบที่พึ่งธรรมชาติมากที่สุด ทั้งในเรื่องของการนำแสงจากธรรมชาติเข้ามาใช้ในตัวอาคาร การนำเอาอากาศจากธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร และใช้บรรยากาศโดยรอบเข้ามาใช้ในโครงการ และทำให้ตัวสถาปัตยกรรมเข้ากับธรรมชาติที่ตั้งโครงการ และใช้ตัววัสดุธรรมชาติจากบริบทโดยรอบมาใช้ในโครงการได้โดยตลอด ไม่ต้องนำเอาวัสดุมาจากพื้นที่อื่น และช่วยเพิ่มอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่