Max Muay Thai Stadium

Max Muay Thai Stadium

โครงการปรับปรุงแม็กซ์ มวยไทย สเตเดียมพัทยา

เจ้าของผลงาน
ณัฐกมล   กานต์สิริภัค
Natkamol  Kansiriphak

แนวความคิด
แนวความคิดการออกแบบโครงการปรับปรุงแม็กซ์ มวยไทย สเตเดียมพัทยา มุ่งเน้นในเรื่องความสนใจกีฬามวยไทยของชาวต่างชาติ ในด้านการออกกำลังกายในปัจจุบันโดยใช้กีฬามวยไทย เกิดเป็นฟังก์ชั่นใหม่(ฟิตเนส) ร่วมกับ สนามกีฬาเดิมที่มีอยู่ รวมถึงการวิเคราะห์รูปทรงสเตเดียมที่ให้มุมมองที่ดีในกีฬามวยไทย และจุคนได้มากกว่าสเตเดียมเดิมเป็นสองเท่า จึงเกิดโครงการปรับปรุงแม็กซ์ มวยไทย สเตเดียมพัทยานี้ขึ้น