ข่าวประชาสัมพันธ์

May 16, 2019

กล้า!! ท้าล้ม Domino Challenge Season 3

May 14, 2019

ARCHCOMM คืออะไร?

March 12, 2019

เดินทางไปสหกิจที่ญี่ปุ่น กับแบบทดสอบนอกห้องเรียน บทที่ 1

April 30, 2019

“ARCHCOMM DAY ครั้งที่ 2”

February 2, 2019

“ARCHCOMM DAY”

January 30, 2019

การขับเคลื่อนงานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

January 12, 2019

ภาพบรรยายกาศ Final Thesis 2018

November 5, 2018

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี – มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Sripatum university

September 25, 2018

‘’นัดเธอมาติว2’’ ลงก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!

September 25, 2018

Cooperative education in japan

September 25, 2018

DEKBAB

September 25, 2018

25 ปี แห่งการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์