ข่าวประชาสัมพันธ์

September 16, 2019

Journry to The West

September 10, 2019

ขอเชิญร่วมพิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 26

August 30, 2019

โครงการประกวดหนังสั้นระดับอุดมศึกษา

August 28, 2019

Healthy drink ! โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

August 24, 2019

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารือการทำMOU ร่วมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมช่างชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น

August 24, 2019

SOFT TALK #3

August 23, 2019

Workshop “Wood joints design”

July 31, 2019

“ฉ่ำ” Exhibition

August 3, 2019

ผลการแข่งขัน Domino Challenge “กล้าท้าล้ม ครั้งที่ 3”

July 25, 2019

“ความรักที่ต่อคุณย่าคุณยาย และงานออกแบบ”

July 22, 2019

“น้องหมา ความรัก และงานออกแบบ”

July 18, 2019

มารู้จักตัวตน และแนวความคิด ของ อ.อ้น ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์

October 20, 2019

ขอเชิญร่วมชม ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ นศ.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

September 28, 2019

” Big Meeting 2019 “

September 20, 2019

กิจกรรมฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่

September 16, 2019

Journry to The West

September 10, 2019

ขอเชิญร่วมพิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 26

August 30, 2019

โครงการประกวดหนังสั้นระดับอุดมศึกษา

August 28, 2019

Healthy drink ! โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

August 24, 2019

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารือการทำMOU ร่วมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมช่างชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น

August 24, 2019

SOFT TALK #3