ข่าวประชาสัมพันธ์

January 24, 2020

“เดินทาง สร้างแรงบันดาลใจ”

January 18, 2020

ด่วนมาก 2 วันสุดท้าย มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา !!

January 16, 2020

Lounge คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดใช้แล้ววันนี้ !

January 12, 2020

“เรียนจริง…ทำงานจริง”

January 9, 2020

จังหวัดเลย จับมือ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ขับเคลื่อนให้จังหวัดเลยเป็นจังหวัดต้นแบบ “เมืองเพื่อคนทุกคน”

January 9, 2020

“โฮม..เพี้ยง!” ขอเชิญศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ ศรีปทุม ร่วมงาน SOA Home Coming Day 2020

January 7, 2020

ข้อความจาก”อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม”ถึงลูกๆบัณฑิตรุ่นที่48ทุกคน

December 24, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย โครงการประกวดแบบ “shelter” pre-fabrication of wooden architecture

December 22, 2019

บรรยากาศการซ้อมและรับประสาทปริญญาบัตร สถาปัตย์ศรีปทุม

December 22, 2019

“Congratulations”

December 21, 2019

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตั้งแต่งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

December 10, 2019

นายวสุท มังคละคีรี – รางวัล 2nd PRIZE เวทีประกวดแบบ FLAT TO FORM 2019

January 24, 2020

“เดินทาง สร้างแรงบันดาลใจ”

January 18, 2020

ด่วนมาก 2 วันสุดท้าย มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา !!

January 16, 2020

Lounge คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดใช้แล้ววันนี้ !

January 12, 2020

“เรียนจริง…ทำงานจริง”

January 9, 2020

จังหวัดเลย จับมือ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ขับเคลื่อนให้จังหวัดเลยเป็นจังหวัดต้นแบบ “เมืองเพื่อคนทุกคน”

January 9, 2020

“โฮม..เพี้ยง!” ขอเชิญศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ ศรีปทุม ร่วมงาน SOA Home Coming Day 2020

January 7, 2020

ข้อความจาก”อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม”ถึงลูกๆบัณฑิตรุ่นที่48ทุกคน

December 24, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย โครงการประกวดแบบ “shelter” pre-fabrication of wooden architecture

December 22, 2019

บรรยากาศการซ้อมและรับประสาทปริญญาบัตร สถาปัตย์ศรีปทุม