ข่าวประชาสัมพันธ์

September 28, 2019

” Big Meeting 2019 “

September 20, 2019

กิจกรรมฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่

September 16, 2019

Journry to The West

September 10, 2019

ขอเชิญร่วมพิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 26

August 30, 2019

โครงการประกวดหนังสั้นระดับอุดมศึกษา

August 28, 2019

Healthy drink ! โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

August 24, 2019

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารือการทำMOU ร่วมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมช่างชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น

August 24, 2019

SOFT TALK #3

August 23, 2019

Workshop “Wood joints design”

July 31, 2019

“ฉ่ำ” Exhibition

August 3, 2019

ผลการแข่งขัน Domino Challenge “กล้าท้าล้ม ครั้งที่ 3”

July 25, 2019

“ความรักที่ต่อคุณย่าคุณยาย และงานออกแบบ”