ข่าวประชาสัมพันธ์

November 2, 2017

การแข่งขัน Detail of the Year 2017 (DOY2017)

August 2, 2017

“ถาปัด Indy Creativity Workshop 03” – domino challenge 2017

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “ถาปัด Indy Creativity Workshop 03” – domino challenge ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันต่อโดมิโนให้เป็นรูปตามโจทย์ภายในเวลาที่กำหนดซึ่งเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบตัวต่อล้มได้ที่สวยงามเต็มไปด้วยสีสันเรื่องราวและความน่าสนใจด้วยการประยุกต์เอาอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ นอกจากนี้ตัวต่อโดมิโนยังแฝงไปด้วยความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมเช่นฟิสิกส์เรขาคณิตและการวางแผนซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สาคัญในการสร้างงานสถาปัตยกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมอีกทั้งในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20ทีมณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 […]
July 19, 2017

“การแลกเปลี่ยน และแชร์ประสบการณ์ การประกวดแบบ” Sharing of Success : SoS

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันที่ 21 ก.ค 60 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง play ground คณะจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยน และแชร์ประสบการณ์ การประกวดแบบ” Sharing of Success : SoS ให้น้องปี 1 และเพื่อนๆในคณะ โดยรุ่นพี่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแบบ ซึ่งสิ่งที่น้องๆจะได้คือ 1.ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ […]
June 29, 2017

“ชนะเลิศ” การประกวดแบบ SYS STUDENT DESIGN CONTEST 2017

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพีรสา สลัยรัมย์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รางวัล “ชนะเลิศ” ประเภทโรงจอดรถ ผลการตัดสิน SYS STUDENT DESIGN CONTEST 2017 ออกมาแล้วครับ โดยผลการประกวดแบบเป็นดังนี้ครับ ประเภทห้องเอนกประสงค์ รางวัลชนะเลิศ – พูนศักดิ์ พงศ์มากสุข / มหาวิทยาลัยขอนแก่น […]
June 25, 2017

ARCH INDY – DOMINO CHALLENGE 2017

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขัน DOMINO CHALLENGE 2017 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษา ได้ร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยออกแบบการเรียง DOMINO ให้เป็นไปตามโจทย์ “ กรุงเทพฯ ปี 2030” เพื่อชิงทุนการศึกษาเรียนฟรี ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห้องบัวหลวง
June 24, 2017

SOA -X10.2 LECTURE SERIES 2017

JUN IGARASHI japan SANTAN VIENGSIMA thiland BOONSERM PREMTHADA thiland
June 23, 2017

SOA X10.2 JUN IGARASHI WORKSHOP

สถาปนิกชื่อดัง Jun Igarashi บินตรงจากญี่ปุ่นร่วมบรรยายพิเศษพร้อมจัด Master Class ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาคณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Jun Igarashi – Jun Igarashi Architects, Sapporo, Japan ที่เดินทางมาเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายพิเศษ พร้อมการจัด Master Class & Workshop ชึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ […]
March 20, 2017

ดาวเดือน ปี 2016

May 30, 2017

บ้านดิน

บ้านดินคือ ที่พักอาศัยโดยใช้เทคนิดการก่อสร้างด้วยดินธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนผลิตทางอุตสาหกรรม ไม่ใช้สารเคมี ไม่เผา ไม่ต้องซื้อหา ไม่ต้องเสียค่าแรง จึงมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ไม่ต้องลงทุนมาก  ไม่ต้องดาวน์ ไม่ต้องผ่อน แถมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน และสังคมที่ร่วมแรงให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย บ้านดินถูกกำหนดไว้ในเนื้อหาการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและอุปกรณ์อาคาร 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้สอนเห็นว่า การเรียนในห้องบรรยายไม่ทำให้เกิดความรู้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงจัดโครงการบ้านดินขึ้นทุกปีเพื่อสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านบ้านดิน มาช่วยสอนและสาธิตในสถานที่ก่อสร้างจริง ผู้เชี่ยวชาญคือ […]
March 20, 2017

The Style สไตล์สถาปัตย์ ประจำปี 2016

The Style สไตล์สถาปัตย์ ประจำปี 2016 ฝ่ายหญิง ได้แก่ น.ส. นุสรา สายเพชรสันติ ชั้นปี 4 หรือเรียกเล่นๆ พี่ออย ความสวยงาม น่ารัก การพูด วาจา ท่าทาง ทำเอาน้องๆปี 1 เทรางวัลป็อปปูล่าให้แบบถล่มทลาย แม้กรรมการก็ยังต้องเทให้เธอเลยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความฉลาดเฉลียวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อกรรมการตั้งคำถามให้นำเสนอประโยชน์ของเศษไม้อัดแผ่นหนึ่ง เธอพูดให้ไม้อัดแผ่นนี้มีคุณค่าแม้เป็นเพียงเศษไม้ […]
March 20, 2017

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 60

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 60 5 ต.ค. 2559 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ เทอม 2/59 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ 60 รับทุนสูงสุด 20,000 บาท* เมื่อสัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ – 25 ธันวาคม 2559 *เงื่อนไขตามมหาวิทยาลัยกำหนด คลิกสมัครเรียนออนไลน์ สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษา ม.6 […]
November 2, 2017

การแข่งขัน Detail of the Year 2017 (DOY2017)

August 2, 2017

“ถาปัด Indy Creativity Workshop 03” – domino challenge 2017

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “ถาปัด Indy Creativity Workshop 03” – domino challenge ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันต่อโดมิโนให้เป็นรูปตามโจทย์ภายในเวลาที่กำหนดซึ่งเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบตัวต่อล้มได้ที่สวยงามเต็มไปด้วยสีสันเรื่องราวและความน่าสนใจด้วยการประยุกต์เอาอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ นอกจากนี้ตัวต่อโดมิโนยังแฝงไปด้วยความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมเช่นฟิสิกส์เรขาคณิตและการวางแผนซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สาคัญในการสร้างงานสถาปัตยกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมอีกทั้งในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20ทีมณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 […]
July 19, 2017

“การแลกเปลี่ยน และแชร์ประสบการณ์ การประกวดแบบ” Sharing of Success : SoS

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันที่ 21 ก.ค 60 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง play ground คณะจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยน และแชร์ประสบการณ์ การประกวดแบบ” Sharing of Success : SoS ให้น้องปี 1 และเพื่อนๆในคณะ โดยรุ่นพี่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแบบ ซึ่งสิ่งที่น้องๆจะได้คือ 1.ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ […]
June 29, 2017

“ชนะเลิศ” การประกวดแบบ SYS STUDENT DESIGN CONTEST 2017

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพีรสา สลัยรัมย์ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รางวัล “ชนะเลิศ” ประเภทโรงจอดรถ ผลการตัดสิน SYS STUDENT DESIGN CONTEST 2017 ออกมาแล้วครับ โดยผลการประกวดแบบเป็นดังนี้ครับ ประเภทห้องเอนกประสงค์ รางวัลชนะเลิศ – พูนศักดิ์ พงศ์มากสุข / มหาวิทยาลัยขอนแก่น […]
June 25, 2017

ARCH INDY – DOMINO CHALLENGE 2017

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขัน DOMINO CHALLENGE 2017 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษา ได้ร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยออกแบบการเรียง DOMINO ให้เป็นไปตามโจทย์ “ กรุงเทพฯ ปี 2030” เพื่อชิงทุนการศึกษาเรียนฟรี ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห้องบัวหลวง
June 24, 2017

SOA -X10.2 LECTURE SERIES 2017

JUN IGARASHI japan SANTAN VIENGSIMA thiland BOONSERM PREMTHADA thiland
June 23, 2017

SOA X10.2 JUN IGARASHI WORKSHOP

สถาปนิกชื่อดัง Jun Igarashi บินตรงจากญี่ปุ่นร่วมบรรยายพิเศษพร้อมจัด Master Class ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาคณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Jun Igarashi – Jun Igarashi Architects, Sapporo, Japan ที่เดินทางมาเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายพิเศษ พร้อมการจัด Master Class & Workshop ชึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ […]
March 20, 2017

ดาวเดือน ปี 2016

May 30, 2017

บ้านดิน

บ้านดินคือ ที่พักอาศัยโดยใช้เทคนิดการก่อสร้างด้วยดินธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนผลิตทางอุตสาหกรรม ไม่ใช้สารเคมี ไม่เผา ไม่ต้องซื้อหา ไม่ต้องเสียค่าแรง จึงมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ไม่ต้องลงทุนมาก  ไม่ต้องดาวน์ ไม่ต้องผ่อน แถมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน และสังคมที่ร่วมแรงให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย บ้านดินถูกกำหนดไว้ในเนื้อหาการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและอุปกรณ์อาคาร 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้สอนเห็นว่า การเรียนในห้องบรรยายไม่ทำให้เกิดความรู้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงจัดโครงการบ้านดินขึ้นทุกปีเพื่อสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านบ้านดิน มาช่วยสอนและสาธิตในสถานที่ก่อสร้างจริง ผู้เชี่ยวชาญคือ […]