ข่าวประชาสัมพันธ์

June 27, 2020

SOA Check Point

June 16, 2020

เตรียมการทำความร่วมมือกับบริษัทลามิเนตชั้นนำ วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย)

June 10, 2020

ม.ศรีปทุม มอบทุนการศึกษาสนับสนุนศิษย์เก่าสถาปัตย์ศึกษาต่อประเทศอิตาลี

June 6, 2020

SOA Online Orientation ปฐมนิเทศออนไลน์

May 25, 2020

รติ ลีลาสำราญ ศิษย์เก่าการออกแบบภายใน รางวัลชนะเลิศคว้าทุนศึกษาต่อที่อิตาลี!

April 24, 2020

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการคืนค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

April 14, 2020

ใครไม่แคร์ แต่ SPU Care นะ

March 28, 2020

นายวสุท มังคละคีรี รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ด้วยแนวคิดและกระบวนการในรูปแบบ Tube s’ Series ,Box morph + series,RH+Grasshopper

March 24, 2020

ออกแบบ…แต่ไม่ออกบ้าน

March 6, 2020

SPU NEWS – #เต็กสุดขอบ

March 3, 2020

พี่ดุ๋ย ศิษย์เก่าสถาปัตย์ Go Inter บินลัดฟ้าไปสหกิจที่ญี่ปุ่น จนกลายเป็น กูรู : บ้านไม้ญี่ปุ่น

March 3, 2020

พิธีส่งมอบและเปิดตัว อาคารไม้ญี่ปุ่น “JAPANESE TEA PAVILION”

June 27, 2020

SOA Check Point

June 16, 2020

เตรียมการทำความร่วมมือกับบริษัทลามิเนตชั้นนำ วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย)

June 10, 2020

ม.ศรีปทุม มอบทุนการศึกษาสนับสนุนศิษย์เก่าสถาปัตย์ศึกษาต่อประเทศอิตาลี

June 6, 2020

SOA Online Orientation ปฐมนิเทศออนไลน์

May 25, 2020

รติ ลีลาสำราญ ศิษย์เก่าการออกแบบภายใน รางวัลชนะเลิศคว้าทุนศึกษาต่อที่อิตาลี!

April 24, 2020

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการคืนค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

April 14, 2020

ใครไม่แคร์ แต่ SPU Care นะ

March 28, 2020

นายวสุท มังคละคีรี รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ด้วยแนวคิดและกระบวนการในรูปแบบ Tube s’ Series ,Box morph + series,RH+Grasshopper

March 24, 2020

ออกแบบ…แต่ไม่ออกบ้าน