ข่าวประชาสัมพันธ์

October 9, 2022

Q & A สายพิน พิมอุบล – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน

October 8, 2022

Q & A กฤษกร ขวัญเมือง – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน

October 3, 2022

สถาปัตย์ ‘SPU-Sugiyama Jogakuen’ลงตลาดพลูออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่เชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า

October 3, 2022

เปิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ กับ DEK สถาปัตย์ SPU ในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2022

September 22, 2022

Davinci Bridge กิจกรรมเรียนรู้โครงสร้างไม้ – วิชา ARC347

September 2, 2022

ผลงานการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ กรมราชทัณฑ์ 2564

July 23, 2022

LIVE “เครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาที่อยู่อาศัย”

July 15, 2022

SOA Family เข้าร่วมพิธี กตเวทิตาจิต

June 14, 2022

Welcome #SOASPU Dek65

March 21, 2022

“3.00 X 3.00 เมตร อยู่ได้จริง”

October 11, 2021

ไปญี่ปุ่น..ทำอะไร – SOA in Japan 4

October 11, 2021

ไปญี่ปุ่น..ทำอะไร – SOA in Japan 3

October 9, 2022

Q & A สายพิน พิมอุบล – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน

October 8, 2022

Q & A กฤษกร ขวัญเมือง – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน

October 3, 2022

สถาปัตย์ ‘SPU-Sugiyama Jogakuen’ลงตลาดพลูออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่เชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า

October 3, 2022

เปิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ กับ DEK สถาปัตย์ SPU ในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2022

September 22, 2022

Davinci Bridge กิจกรรมเรียนรู้โครงสร้างไม้ – วิชา ARC347

September 2, 2022

ผลงานการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ กรมราชทัณฑ์ 2564

July 23, 2022

LIVE “เครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาที่อยู่อาศัย”

July 15, 2022

SOA Family เข้าร่วมพิธี กตเวทิตาจิต

June 14, 2022

Welcome #SOASPU Dek65