” Big Meeting 2019 “


"มีคำถามเราอยากตอบ"

เวทีแห่งการเปิดโอกาส ในการแลกเปลี่ยนความคิด ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบภายในทุกชั้นปี เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับคณาจารย์ถึงโครงการ แนวคิด และปัญหาต่างๆของคณะ นักศึกษาทุกคนสามารถนำเสนอและแสดงข้อคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่างๆให้กับคณะของเรา

โดยช่วงแรกมีการกล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับนักศึกษาทุกๆชั้นปีสู่การประชุมใหญ่ของคณะ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่2 โดย
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน อาจารย์ชานนท์ วาสิงหน

ในกิจกรรมมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมขึ้นเวทีเพื่อแสดงผลงานและสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆในคณะ โดยท่านแรกพี่ วิชญ์ชาญ หวานชิต ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2558 นักออกแบบอิสระและเจ้าของผลงานประกวดแบบระดับชาติและนานาชาติหลายรางวัล

และ พี่วอร์ม วรพิชชา ยาลังฝั้น พี่บัณฑิตที่กำลังจะจบการศึกษาในปี พ.ศ. นี้ โดยนำผลงานศิลปะนิพนธ์ชื่อ โรงแรมคอกหลวง บูติคโฮเทล เชียงใหม่ เข้าประกวดและติด TOP 10 ชิงรางวัลของ Thesis Of the Year in Architecture Award 2019(TOY arch 2019) เพื่อแนะนำแนวทางและแนวคิดการสร้างผลงานให้น้องๆอีกด้วย

อาจารย์กนกวรรณ อุสันโน ได้พูดถึงการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญและความสนใจโดยตรงให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจและสนใจในเรื่อง Area base learning UD.

ผศ.ธราดล เสาร์ชัย นำเรื่องการออกแบบด้วยวัสดุที่เป็นมิตรและยั่งยืน "ดินกับอ.เป็ด" เกี่ยวกับโครงการบ้านดินและการเรียนรู้นอกสถานที่ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้เข้าร่วม

นักศึกษาในคณะมีส่วนร่วมในการถาม-ตอบในเรื่องที่ต้องการทราบภายในคณะ มีการเสนอแนวคิดต่างๆให้ทางคณะรับทราบและดำเนินการปรับปรุงต่อไป และทางคณะได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับจากนักศึกษาในการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้นักศึกษาและอาจารย์ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน