ผลงานและรางวัล

 • Date
  March 19, 2017
  Eye of River คือ Community Center สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ใกล้กับชุมชนแออัดคลองเตย จากชุมชนแออัดที่สะท้อน ภาพลักษณ์ในแง่ลบ ผมจึงต้องการสร้างสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของ คนในชุมชน ให้เข้ามาใช้งานในเชิงสร้างสรรค์ โดยวัสดุที่ใช้นั้น ผมเลือก วัสดุจากตู้คอนเทนเนอร์เก่า ซึ่งสะท้อนความเป็นท่าเรือคลองเตย และ เลือกใช้เฉดสีBrownเป็นแบบ Monochrome ครับ
 • Date
  March 19, 2017
  Community Cultural Center คือ ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ท้องฝาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการสืบสานวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชนให้คงอยู่ และปรับให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเน้นให้ชาวบ้านในชุมชน และชุมชนใกล้เคียงเข้ามาเป็นผู้ใช้งาน โดยใช้พื้นที่แห่งนี้ในการเรียนรู้การสร้างอาชีพ มีการแชร์แนวคิดต่างๆ ภายในชุมชน เนื่องจากที่ นี่เป็นบ้านเกิดของผม ผมจึงอยากพัฒนาบ้านเกิด ด้วยผลงานทางสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นสาขา ที่ผมรักและเลือกเรียนครับ แนวคิดของตัวอาคาร ผมเลือกใช้วัสดุที่ทำจากไม้ไผ่ ซึ่งหาได้ง่ายภายในชุมชน เนื่องจาก […]
 • Date
  March 19, 2017
  ศูนย์อนุรักษ์ภาษาล้านนา จังหวัดเชียงราย