Eye of River

Eye of River คือ Community Center สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ใกล้กับชุมชนแออัดคลองเตย จากชุมชนแออัดที่สะท้อน ภาพลักษณ์ในแง่ลบ ผมจึงต้องการสร้างสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของ คนในชุมชน ให้เข้ามาใช้งานในเชิงสร้างสรรค์ โดยวัสดุที่ใช้นั้น ผมเลือก วัสดุจากตู้คอนเทนเนอร์เก่า ซึ่งสะท้อนความเป็นท่าเรือคลองเตย และ เลือกใช้เฉดสีBrownเป็นแบบ Monochrome ครับ