ผลงานการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ กรมราชทัณฑ์ 2564

ผลงานการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ กรมราชทัณฑ์ 2564

Contest_Fur-005
Contest_Fur-014

นักศึกษาสาขาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า 2 รางวัล จากการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ กรมราชทัณฑ์ 2564 ได้ถูกนำมาส้รางเป็นชิ้นงานจริง จัดแสดงและจัดจำหน่ายในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 53 ณ เรือนจำกลางคลองเปรม