สถาปัตย์ ‘SPU-Sugiyama Jogakuen’ลงตลาดพลูออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่เชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า

สถาปัตย์ 'SPU-Sugiyama Jogakuen'
ลงตลาดพลูออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่เชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า

สถาปัตย์ฯ SPU จับมือ Sugiyama Jogakuen University ประเทศญี่ปุ่นส่งนักศึกษาบุกตลาดพลูกับกิจกรรม Food Heritage Workshop เพื่อสร้างสรรค์การออกแบบพื้นที่เชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานวิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชน พร้อมเชื่อมโยง เผยแพร่ แลกเปลี่ยน สู่ระดับนานาชาติ และให้นักศึกษามีความรู้ควบคู่กับประสบการณ์ระหว่างเรียน จัดกิจกรรม Food Heritage Workshop ตลาดพลู พานักศึกษาในมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมเปิดประสบการณ์ลงพื้นที่ ย่านตลาดพลู ซึ่งเป็นแหล่งฐานทรัพยากรทางอาหาร (Street food) ที่มีความโดดเด่นมายาวนานกว่า 60 ปี เรียนรู้ทักษะการออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่ เพื่อการกระตุ้นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างเก่า-ใหม่ รวมถึงศึกษาบริบทในแง่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง และด้านอาหาร 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น ได้ทำความรู้จักและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น – ไทย กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร โดย อาจารย์นิกะ คาริน่า ซาเมียนโต อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มาร่วมดูแลคณะนักศึกษาตลอดกิจกรรม 

สำหรับกิจกรรม Food Heritage Workshop ตลาดพลู เป็นส่วนหนึ่งของงาน SOA International Workshop Series and Activities in August 2022 ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้สั่งสมประสบการณ์ระหว่างเรียน กับในพื้นที่จริงที่มีความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแบบเก่าและสมัยใหม่ พร้อมลงสนามงานจริงในอนาคตต่อไป

ที่มา : https://www.naewna.com/likesara/678690