“สวนสานธารณะ” Klongsan pop up-park 2020 – สานฝัน สานอดีต สู่อนาคต

"สวนสานธารณะ"

Klongsan pop up-park 2020

สานฝัน สานอดีต สู่อนาคต

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะ การเรียนรู้แบบ Area Based Learning การสร้างพื้นที่สาธารณะต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ในระดับ neighborhood
ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีส่วนร่วมในการทำงานและแรงผลักดันร่วมกันจากหลายฝ่าย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา เครือข่ายวิชาชีพ (Wepark Youngthon) และท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสาน กองสวนสาธารณะ)
ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

โดยนักศึกษาได้ร่วมเสนอแนะแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่

รวมทั้งสร้างกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมในชุมชน

เช่น ต้นแบบการเพิ่มแสงสว่างริมน้ำ การเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
ต้นแบบพื้นที่สำหรับเด็ก ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะและการคัดแยกขยะ
การใช้ประโยชน์จากขยะเหลือทิ้งและการสร้างรายได้

ขอขอบคุณ อาจารย์กรรณิกา สงวนสินธุกุล ผอ.ศูนย์ iddc คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ประสานงาน ทำให้นีกศึกษาได้มีส่วนร่วมในโครงการดีๆแบบนี้