นักศึกษาเก่าดีเด่น

March 19, 2017

ศุภกิจ ธาราวิวัฒน์

สถาปนิกเจ้าของธุรกิจโรงแรม จากแนวคิด “ความสำเร็จไม่ได้มาจากสิ่งไกลตัว” หลายคนพยายามหนีความจริง… เด็กหนุ่ม สาวหลายคนมุ่งหน้าเข้ามาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ หรือเมืองใหญ่ๆ ตามความฝันถึงการประสบความสำเร็จ เมื่อเรียนจบก็ทำงานต่อในเมืองนั้น ด้วยคิดว่าเมืองใหญ่คือศูนย์กลางของการหาเงิน ส่วนใหญ่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนบ้าง ลงทุนเช่าร้าน เช่าที่ทำกิจการเล็กๆ เป็นของตนเอง สำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง เพื่อเปลี่ยนตัวตน หนีจากครอบครัว ละเลยสิ่งที่ดีมีคุณค่าของบ้านเกิด แต่มีคนๆ หนึ่ง เปลี่ยนวิธีคิดแบบเดิมๆ  นั้นกระทั่งประสบความเร็จในด้านธุรกิจ และวิชาชีพ ศุภกิจ  ธาราวิวัฒน์ […]
March 19, 2017

วิชญ์ชาญ หวานชิต