“เรียนจริง…ทำงานจริง”

โครงการพัฒนาวิชาชีพช่าง UD (Universal Design)

วันที่ 7 - 9 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้และทำงานจากโครงการพัฒนาวิชาชีพช่าง UD โดยนำแบบทางสถาปัตยกรรม เพื่อทุกคน( Universal Design) ที่ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาลัยศรีปทุม ร่วมออกแบบกับทางมหาวิทยาลัยนิฮอนฟูกูชิ และ วิทยาลัยเทคนิคเลย

ซึ่งทำการออกแบบในส่วนของทางลาดเข้าสู่อาคาร / ห้องน้ำ /ที่จอดรถ โดยการนำแบบดังกล่าวนั้นมาพัฒนาและสร้างจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้ถึงวิธีการ ข้อจำกัดต่างๆ ที่ควรและเหมาะสมในการก่อสร้าง อีกทั้งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการในส่วนของวิชา construction ที่ทำให้เห็นโครงสร้างจริง ลำดับและการทำงานของช่าง

โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 - 9 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย
 
#เต็กสุดขอบ #activeedge
SOA+SPU
 
#สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #soaspu #creativity #housestudio #verticalstudio #architecture #design #SPU
 
https://www.facebook.com/activeedge.spusoa/
http://arch.spu.ac.th