ผลการแข่งขัน Domino Challenge “กล้าท้าล้ม ครั้งที่ 3”


ผลการแข่งขัน Domino Challenge “กล้าท้าล้ม ครั้งที่ 3” 


ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ ชนะเลิศการแขง่ขันทุกท่าน และขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม การแข่งขันในครั้งนี้ Domino Challenge “กล้าท้าล้ม ครั้งที่ 3” 
#เต็กสุดขอบ #activeedge
SOA+SPU

 

 


รางวัลชนะเลิศ
ทีม PentaWon จากโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

รับเกียรติบัตรและรับเงินรางวัล 12,000 บาท ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร มูลค่าทุนละ 430,000 บาท

 

 

 

รองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม“ม.45 (มอสี่ห้า) ก็มาดิค๊าบ)” จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
รับเกียรติบัตรและรับเงินรางวัล 8,000 บาท

 

 


รองชนะเลิศอันดับ 2 
ทีม P.K.S. จากโรงเรียน ปทุมคงคาสมุทรปราการ
รับเกียรติบัตรและรับเงินรางวัล 6,000 บาท