นักศึกษาการออกแบบภายใน – รางวัล Best color choice award

Best color choice award

AYDA04

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาว ชุลีพร มุสิกาติ
และ นางสาว กมลวรรณ รูปดี
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาการออกแบบภายใน ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัล Best color choice award ในงานประกวดแบบ Asia young designer award Thailand 2019

 

 

 

#เต็กสุดขอบ #activeedge
SOA+SPU

#สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #soaspu #creativity #housestudio #verticalstudio #architecture #design #Interior #SPU #myfuture #passion

https://www.facebook.com/activeedgespu/
http://arch.spu.ac.th/