“ถาปัด Indy Creativity Workshop 03” – domino challenge 2017

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “ถาปัด Indy Creativity Workshop 03” – domino challenge ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันต่อโดมิโนให้เป็นรูปตามโจทย์ภายในเวลาที่กำหนดซึ่งเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบตัวต่อล้มได้ที่สวยงามเต็มไปด้วยสีสันเรื่องราวและความน่าสนใจด้วยการประยุกต์เอาอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ นอกจากนี้ตัวต่อโดมิโนยังแฝงไปด้วยความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมเช่นฟิสิกส์เรขาคณิตและการวางแผนซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สาคัญในการสร้างงานสถาปัตยกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมอีกทั้งในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20ทีมณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 นี้

#เต็กสุดขอบ #activeedge #สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #SOASPU#เรียนแล้วหล่อ #schoolofarchitecturesripatum #soaspu #architecturephoto #passion #creativity #architaturemania