ข้อความจาก”อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม”ถึงลูกๆบัณฑิตรุ่นที่48ทุกคน

ข้อความจาก"อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม"ถึงลูกๆบัณฑิตรุ่นที่ 48 ทุกคน

วันนี้เป็นอีกวันดีๆของชาวศรีปทุม
วันที่ลูกๆรับปริญญาบัตร
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 48 และครอบครัวทุกคนด้วยค่ะ

1 คนที่บัณฑิตต้องระลึกถึงเสมอคือคุณพ่อคุณแม่ ที่ท่านอดทน อดออม บางท่านอดมื้อทานมื้อเพื่อให้ลูกทานก่อน
ทุกท่านทำงานหนักเพื่อทุ่มเทให้ลูกๆได้เรียน ได้ประสบความสำเร็จ

2 บุคคลกลุ่มที่สองคือครู อาจารย์ที่ไม่ใช่ญาติ แต่มีความปรารถนาดีและประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้ให้ และเป็นกำลังใจศิษย์เสมอ

ขอให้บัณฑิตศรีปทุมทุกคนมีความกตัญญูและ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ประสบแต่ตวามเจริญรุ่งเรืองนะคะ

ใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สร้างมิตรด้วยปิยะวาจา ความมีน้ำใจ
และการเป็นผู้รู้จักให้

ในชีวิตย่อมต้องเจอปัญหา อุปสรรคเป็นเรื่องปกติ และในทุกปัญหามีทางออก ในทุกปัญหาย่อมมีโอกาส ขอให้มองเห็นโอกาส และก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้สำเร็จเพื่อเติบโตเข้มแข็งทั้งความคิด จิตใจ และก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จ

ศรีปทุมยังเป็นบ้านของทุกคนเสมอนะคะ

ขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และฝ่ายสนับสนุน ศรีปทุมทุกท่านที่ใส่ใจดูแลลูกๆของเราจนพวกเขาสำเร็จการศึกษาด้วยความภาคภูมิ


ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม