กิจกรรมฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่

กิจกรรมฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม

“กิจกรรมฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่”

โดยมี คุณกฤษนะ ละไล นักข่าวและพิธีกรรายการ และทีมฑูตอารยสถาปัตย์

มาร่วมบรรยาย เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนะนำน้องๆ เกี่ยวกับ Friendly Design หรือ อารยสถาปัตย์ การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรม workshop ออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ และมอบรางวัล

ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12:30 น. 

สถานที่ ณ ห้อง Playground ชั้น 2 อาคาร 5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของงานได้ที่  www.thailandfriendlydesignexpo.com

หรือ ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม โทร.02 579 1111 ต่อ 2115 ,2106

#เต็กสุดขอบ #activeedge
SOA+SPU

#สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #soaspu #creativity #housestudio #verticalstudio #architecture #design #Interior #SPU #myfuture #passion

https://www.facebook.com/activeedgespu/
http://arch.spu.ac.th/