“การแลกเปลี่ยน และแชร์ประสบการณ์ การประกวดแบบ” Sharing of Success : SoS

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันที่ 21 ก.ค 60 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง play ground

คณะจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยน และแชร์ประสบการณ์ การประกวดแบบ” Sharing of Success : SoS ให้น้องปี 1 และเพื่อนๆในคณะ โดยรุ่นพี่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแบบ ซึ่งสิ่งที่น้องๆจะได้คือ
1.ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ
2.ความเข้าใจในกระบวนการทำงานประกวดแบบ ในระหว่างเป็น นศ.เพื่อสร้างความมั่นใจและ profile ที่ดี
3.การสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจของรุ่นพี่และคณะ
4.สร้างความสัมพันธ์ รุ่นพี่รุ่นน้อง
5.เทคนิควิธีการนำเสนองาน
รุ่นพี่ที่จะมาพูด :

1.น.ส.พีรสา สลัยรัมย์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแบบโรงจอดรถ ( SYS : STUDENT DESIGN CONTEST 2017)


2. น.ส.สุวภัทร ศรีสังข์
ได้รับรางวัลBest Colour Choice Award (ประเภทสถาปัตยกรรม)


3.นายนัฐชัย คำแหงพล ได้รับรางวัลBest Colour Choice Award (ประเภทออกแบบภายใน)
(Nippon paint : asia young designer award 2016)


4.โครงการประกวดออกแบบร้านภายใต้โครงการ Cafe Amazon Awake Award ทีม ” Green Step ”
นานนัฐชัย คำแหงพล
น.ส.ศิรินภา จรูญชนม์
นายเจษฎา ฉายระบิล


5.รางวัลที่1 นายปณพล คำรัง 3000 บาท
บริษัท LSX AICA จัดโครงการประกวดแบบห้องรับแขก ขนาด32ตรางเมตร โดยใช้วัสดุของทางบริษัท LSX AICA