คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ที่นี่ คุณจะได้เรียนกับสถาปนิกชั้นแนวหน้าของเมืองไทย...
และมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทสถาปนิกชั้นนำทั้งของไทยและต่างประเทศ


สมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาตรี


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด 3 สาขา ดังนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม


SOA ONLINE EXHIBITION


พื้นที่จัดแสดงผลงานการออกแบบของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มุ่งเน้นในการนำเสนอผลงานที่ใช้พื้นที่โลกออนไลน์ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหรือผู้ที่สนใจได้มากและกว้างขวางยิ่งขึ้น


GO TO EVENT

กิจกรรมและสภาพแวดล้อม