คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ที่นี่ คุณจะได้เรียนกับสถาปนิกชั้นแนวหน้าของเมืองไทย...
และมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทสถาปนิกชั้นนำทั้งของไทยและต่างประเทศ


สมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาตรี


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด 3 สาขา ดังนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมและสภาพแวดล้อม