กิจกรรมเปิดบ้านสถาปัตย์

กิจกรรมที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ในวันเปิดบ้าน
ระหว่างวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2566

DRAFTING-button
3d-basic-button
drawing-button-new
CLINIC-button

ตารางเวลากิจกรรม