ใครไม่แคร์ แต่ SPU Care นะ

ใครไม่แคร์ แต่ SPU Care นะ

SPU Care เรามีอะไรบ้าง ?

สำหรับนักศึกษา

 • ประกัน Covid-19
 • เรียนออนไลน์ 100%
 • ลดค่าเช้าหอพักที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย 40 %
 • คืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาค 2/2562
 • งดค่าธรรมเนียมการสอบชดเชย
 • ลดค่าบำรุงการศึกษาภาค Summer/2562
 • จัดหางาน Part time
 • ดูแลนักศึกษาสหกิจในต่างประเทศ

สำหรับบุคลากร

 • ประกัน Covid-19
 • ทำความสะอาดอาคารสถานที่
 • มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ทุกคน
 • อบโอโซนในสำนักงาน
 • จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้ทุกอาคาร
 • Computer สำหรับการ Work from home

สำหรับสังคม

 • งดเก็บค่าเช่าร้านค้าในมหาวิทยาลัย
 • มอบเครื่องผลิต Ozone 10 เครื่อง ในกับโรงพยาบาล
 • ให้คำปรึกษาปรับปุงห้องผ่าตัดเป็นห้องความดันลบให้กับโรงพยาบาลเด็ก
 • มอบหน้ากากอนามัยและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับวัด
 • ผลิตและมอบหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลและชุมชน จำนวน 15,000 ชิ้น

#เพราะเราแคร์จึงดูแลให้ดีที่สุด