SOS Exhibition

ขอเชิญทุกท่านเตรียมพบกับ!! Exhibition 2019

''Spirit Of Scala Siam Design Exhibition - SOS Exhibition''

งานนิทรรศการเกี่ยวกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมของแต่ละ Housestudio ในพื้นที่ของ Scala ย่านปทุมวัน
ขอเชิญรับชมแนวคิดทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจของแต่ละ Housestudio ได้ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตึก5 ชั้น3 วันที่ 17พฤษภาคม2562
แล้วพบกันนะครับ