The Interior Design Renovation Project of Loch Palm Golf Club

The Interior Design Renovation Project of Loch Palm Golf Club

นางสาวปวีณา เภอสะแหละ

สนามกอล์ฟล็อคปาล์มกอล์ฟคลับ ตั้งอยู่ในใจกลางหุบเขาซึ่งเคยเป็นเหมืองแร่ ของจังหวัดภูเก็ตโดยมี บริษัท มาบุญครอง และ บริษัทแปลนเอสเตท ได้นำพื้นที่ตรงนั้น มาพัฒนาเป็นสนามกอล์ฟ โรงแรม คลับเฮาส์ และบ้านพักอาศัย ซึ่ง ตั้งอยู่ภายในบริเวณสนามกอล์ฟทั้งหมด ในปัจจุบันตัวอาคาร ของคลับเฮาส์มีสภาพความทรุดโทรม เนื่องจากได้มีการใช้งานของตัวอาคารมาเป็นระยะเวลานาน และด้วยจำนวนของผู้เข้าใช้บริการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตัวอาคารไม่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะทำการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว เนื่องจากโครงการ เป็นลักษณะของสนามกอล์ฟที่ตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ กว่า 70% ที่เข้ามาใช้บริการดังนั้นการออกแบบทั้งคลับเฮาส์และโรงแรมทินิดี จึงต้องการออกแบบภายในอาคารให้มีลักษณะของบรรยากาศที่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยมีการออกแบบที่มีแนวความคิด มาจาก ชาวเล ซึ่ง เป็น ลักษณะของการนำบรรยากาศ วิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นวิถีชีวิต ของชาวประมงที่มีความน่าสนใจ เช่น อุปกรณ์ดำรงชีพ อย่างลอบดักปลา เรือประมง ที่มีความความโค้ง จังหวะการจัดวางโครงเรือ  สะพานปลา และบรรยากาศโดยรอบเข้ามาใช้ในการออกแบบ