โครงการเสนอแนะออกแบบภายในพิกซาร์อนิเมชั่นสตูดิโอ

โครงการเสนอแนะออกแบบภายในพิกซาร์อนิเมชั่นสตูดิโอ
THE INTERIOR DESIGN PROPOSAL PROJECT OF PIXAR ANIMATION STUDIO

นาย ธนัณชัย อุปลา
MR.TANANCHAI UPPHALA

อาจารย์ที่ปรึกษา ณัฐฐา สววิบูลย์

พื้นที่โครงการ (ตร.ม.)  3500 ตรม.

แนวความคิดในการออกแบบ

แนวความคิดในการออกแบบมาจากวลีของผู้ก่อตั้งบริษัทมาจากคำว่า The art challenges the technology, and the technology inspires the art. เป็นแนวความคิดที่ตั้งใจในการกำหนดทิศทางขององค์กรซึ่งนำมาปรับใช้กับรูปแบบแนวความคิดในการออกแบบพื้นที่ ซึ่งโครงการเน้นเป็น 2 ส่วนคือพื้นที่ทำงานกับพื้นที่สาธารณะ โดยนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการพื้นที่ทั้ง 2 พื้นที่อย่างลงตัว