ANGTHONG FC STADIUM

ANGTHONG FC STADIUM

สนามฟุตบอลอ่างทอง เอฟซี

เจ้าของผลงาน
ศิริเกียรติ นาเลิศ
Sirikiat  Nalert

แนวความคิด
ปัจจุบันกีฬาฟุตบอล เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จังหวัดอ่างทองจึงวางแผนก่อสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่ เพื่อรองรับต่อความต้องการของแฟนฟุตบอลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และให้ได้ตามมาตรฐานข้อกำหนดของนานาชาติ และให้เป็นจุดเด่นของจังหวัด โดยการดึงเอาของดีประจำจังหวัดมาเป็นแนวคิดในการสร้างสนามแห่งใหม่ คือ เครื่องจักสาน โดยการถอดลวดลายเครื่องจักสานของจังหวัดนำมาออกแบบ ทั้งเรื่องโครงสร้าง รูปร่าง และFacade เพื่อให้เป็นจุดเด่นและเป็นสถาณที่สำคัญของจังหวัด