โครงการศึกษาแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู และพัฒนาที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

กิจกรรม วันไหว้พระจันทร์ โครงการศึกษาแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู และพัฒนาที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน วัดมังกรกมลาวาส และพื้นที่ย่านเยาวราช ระยะที่ 3