ข่าว/กิจกรรม

November 19, 2019

โอรส เหล่าสันติสุข – รางวัลนักศึกษาดีเด่น

November 17, 2019

SHELTER – Pre-fabrication of wooden architecture

November 12, 2019

“สถาปัตย์ มีอะไรมากกว่าที่คิส”

November 9, 2019

“Freshman Freehand Sketching Exhibition”

October 26, 2019

การศึกษานวัตกรรม ที่SCG

October 20, 2019

ขอเชิญร่วมชม ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ นศ.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

September 28, 2019

” Big Meeting 2019 “

September 20, 2019

กิจกรรมฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่

September 16, 2019

Journry to The West

September 10, 2019

ขอเชิญร่วมพิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 26

August 30, 2019

โครงการประกวดหนังสั้นระดับอุดมศึกษา

August 28, 2019

Healthy drink ! โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้