Japanese Tea Pavillion

Japanese Tea Pavillion

🇯🇵🇹🇭อีกหนึ่งความร่วมมือ🇯🇵🇹🇭
เรียนเชิญ​ทุกท่าน กับการส่งมอบอาคาร​ Japanese Tea Pavillion มูลค่า​ 20 ล้านเยน​
"ในโอกาส​ SPU​ ครบรอบ​ 50​ ปี"
ระหว่าง"Sugiyama Nurturing humanity และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

อาคารศาลาชงชาไม้( Tea pavilion)เป็นอาคารที่แสดงถึงนวัฒกรรมการอยุ่อาศัยและการก่อสร้างบนพื้นฐานของการใช้ไม้สนญี่ปุ่น( Cedar)
โดยนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการแสดงการก่อสร้างที่ใช้ไม้สนญี่ปุ่นเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง
ในระบบโครงสร้างอาคารที่ได้ผ่านการออกแบบรายเอียดการเข้าไม้ การประกอบและการประยุกต์ ใช้วัสดุที่สอดคล้องกับภูมิอากาศร้อนชื้น

โดยการนำเข้าไม้ทั้งหมด​จากประเทศญี่ปุ่น ใข้เทคนิคและเทคโนโลยีการก่อสร้าง​ จากญี่ปุ่นทั้งหมด​ โดยฝีมือช่างคนไทย​ และ​นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ ที่ไปทำสหกิจที่ญี่ปุ่น​ เป็นผู้ควบคุมการทำงานร่วมกัน

25/02/2020 : 15:00-16:30
อาคาร​ 11 Zone C
#เต็กสุดขอบ #activeedge
SOA+SPU

#สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #soaspu #creativity #design #SOA #SPU

https://www.facebook.com/activeedge.spusoa/