บรรยากาศ..โครงการติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม “เสรี_ภาพ” (Free Sketch)

โครงการติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม

"เสรี_ภาพ" (Free Sketch)

ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโครงการติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม "เสรี_ภาพ" (Free Sketch) ขึ้น โดยจะเน้นไปทางการเตรียมสอบโดยเฉพาะ โดยมีการนำข้อสอบของปีที่ผ่านมา รวมถึงโจทย์ที่น่าสนใจมาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกฝนก่อนลงสนามสอบจริง

โดยในวันแรก โครงการได้มีการจัดติวข้อสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม (PAT4) จากข้อสอบเก่าที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้าจะเป็นการแนะนำข้อสอบและเคล็ดลับในการทำร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักเรียนทุกคน และในช่วงบ่ายได้มีการจำลองสนามสอบ โดยจะใช้ข้อสอบที่ปีที่ผ่านมารวมกับข้อสอบที่ทางคณะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง

และในวันที่สอง ในช่วงเช้านั้นทางคณะได้เชิญ พี่วอร์ม วรพิชชา ยาลังฝั้น ศิษย์เก่าสาขาการออกแบบภายใน เจ้าของรางวัลชนะเลิศ TIDA Thesis Award 2019 ที่ผ่าน นำผลงานที่ได้รางวัลมาแนะนำ ให้ความรู้กับน้องๆ และในช่วงบ่ายมีการฝึกการวาดเส้นเบื้องต้น สีน้ำเบื้องต้น โดยมีหุ่นนิ่งที่ทางคณะจัดเตรียมไว้เป็นแบบ หลังจากจบกิจกรรมในห้องเรียน ได้รับเกียรติจาก อ.ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบปะพูดคุยและมอบประกาศณียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน

fs22-31.4
ตัวอย่างผลงานนักเรียนที่เข้าติวการวาดเส้นพื้นฐาน

กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยการสาดสี ให้น้องๆได้ร่วมกันสร้างผลงานก่อนจะกลับบ้านหลังจบโครงการ

fs22-37