สถานการณ์COVID-19ในประเทศไทย

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
🗓 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
 
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
• ผู้ป่วยรายใหม่ 186 ราย
•ผู้ป่วยยืนยันสะสม 23,557 ราย
•หายป่วยแล้ว 17,410 ราย
•เสียชีวิตสะสม 79 ราย
147220251_4274925262524699_1467723481815143307_o

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข