ข่าวประชาสัมพันธ์

December 21, 2019

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตั้งแต่งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

December 10, 2019

นายวสุท มังคละคีรี – รางวัล 2nd PRIZE เวทีประกวดแบบ FLAT TO FORM 2019

December 4, 2019

นักศึกษาการออกแบบภายใน – รางวัล Best color choice award

November 24, 2019

26 ANNIVERSARY SCHOOL OF ARCHITECTURE SRIPATUM UNIVERSITY

November 23, 2019

บรรยากาศการเปิดงาน “Freshman Freehand Sketching Exhibition”

November 19, 2019

โอรส เหล่าสันติสุข – รางวัลนักศึกษาดีเด่น

November 17, 2019

SHELTER – Pre-fabrication of wooden architecture

November 12, 2019

“สถาปัตย์ มีอะไรมากกว่าที่คิส”

November 9, 2019

“Freshman Freehand Sketching Exhibition”

October 26, 2019

การศึกษานวัตกรรม ที่SCG

October 20, 2019

ขอเชิญร่วมชม ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ นศ.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

September 28, 2019

” Big Meeting 2019 “