ข่าวประชาสัมพันธ์

January 30, 2020

“เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง” การบรรยายพิเศษเรื่อง การออกแบบโรงพยาบาล

January 30, 2020

Soft talk “THE MASTER CLASS”

January 24, 2020

“เดินทาง สร้างแรงบันดาลใจ”

January 18, 2020

ด่วนมาก 2 วันสุดท้าย มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา !!

January 16, 2020

Lounge คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดใช้แล้ววันนี้ !

January 12, 2020

“เรียนจริง…ทำงานจริง”

January 9, 2020

จังหวัดเลย จับมือ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ขับเคลื่อนให้จังหวัดเลยเป็นจังหวัดต้นแบบ “เมืองเพื่อคนทุกคน”

January 9, 2020

“โฮม..เพี้ยง!” ขอเชิญศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ ศรีปทุม ร่วมงาน SOA Home Coming Day 2020

January 7, 2020

ข้อความจาก”อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม”ถึงลูกๆบัณฑิตรุ่นที่48ทุกคน

December 24, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย โครงการประกวดแบบ “shelter” pre-fabrication of wooden architecture

December 22, 2019

บรรยากาศการซ้อมและรับประสาทปริญญาบัตร สถาปัตย์ศรีปทุม

December 22, 2019

“Congratulations”

June 10, 2020

ม.ศรีปทุม มอบทุนการศึกษาสนับสนุนศิษย์เก่าสถาปัตย์ศึกษาต่อประเทศอิตาลี

June 6, 2020

SOA Online Orientation ปฐมนิเทศออนไลน์

May 25, 2020

รติ ลีลาสำราญ ศิษย์เก่าการออกแบบภายใน รางวัลชนะเลิศคว้าทุนศึกษาต่อที่อิตาลี!

April 24, 2020

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการคืนค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

April 14, 2020

ใครไม่แคร์ แต่ SPU Care นะ

March 28, 2020

นายวสุท มังคละคีรี รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ด้วยแนวคิดและกระบวนการในรูปแบบ Tube s’ Series ,Box morph + series,RH+Grasshopper

March 24, 2020

ออกแบบ…แต่ไม่ออกบ้าน

March 6, 2020

SPU NEWS – #เต็กสุดขอบ

March 3, 2020

พี่ดุ๋ย ศิษย์เก่าสถาปัตย์ Go Inter บินลัดฟ้าไปสหกิจที่ญี่ปุ่น จนกลายเป็น กูรู : บ้านไม้ญี่ปุ่น