ข่าวประชาสัมพันธ์

March 24, 2020

ออกแบบ…แต่ไม่ออกบ้าน

March 6, 2020

SPU NEWS – #เต็กสุดขอบ

March 3, 2020

พี่ดุ๋ย ศิษย์เก่าสถาปัตย์ Go Inter บินลัดฟ้าไปสหกิจที่ญี่ปุ่น จนกลายเป็น กูรู : บ้านไม้ญี่ปุ่น

March 3, 2020

พิธีส่งมอบและเปิดตัว อาคารไม้ญี่ปุ่น “JAPANESE TEA PAVILION”

March 3, 2020

MOU เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

February 22, 2020

“สถาปัตย์กับตึกมหานคร”

February 22, 2020

ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560

February 12, 2020

Japanese Tea Pavillion

February 11, 2020

“ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ส่งถึงชาวโคราช”

February 7, 2020

“เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง” – Archiraya Keawkanya

February 7, 2020

Campus Visit Program “Urban Regeneration Workshop and Study trip in Bangkok”

February 3, 2020

“ยิ่งเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์” โครงการสถาปัตย์บ้านดิน62