ข่าวประชาสัมพันธ์

May 13, 2018

“ศรีปทุม”ดึง”วอลล์สตรีท” สอนภาษา-ออกใบรับรอง

May 4, 2018

ทัศนศึกษารายวิชา IND 143 / 144 วิชาศิลปะไทยและศิลปะตะวันตก

May 1, 2018

Vernacular living งานสถาปนิก’61

April 28, 2018

ณัฐณิชา ปรางจันทร์ (มะปราง) สาขาการออกแบบภายใน ปี 1

April 21, 2018

ชนากานต์ อนันตกิจภิญโญ (เปตอง) สาวน้อยปี 1 สาขาสถาปัตยกรรม

April 16, 2018

ผ่านไปแล้ว3ครั้งในกับ …นัดเธอมาติวสถาปัตย์

April 6, 2018

บรรยากาศนัดเธอมาติว

March 23, 2018

วาดภาพสีน้ำ+ศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย ณ เมืองกรุงศรีอโยธยา

March 6, 2018

”Congratulations”

February 27, 2018

ผลงานสนุกๆของน้องๆปี1 สาขาออกแบบภายใน การออกแบบและจัดพื้นที่ใช้สอยบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก

February 25, 2017

“สถาปัตย์ บ้านดิน”

February 24, 2018

พี่หนูจ๋า อาชิรญาณ์ แก้วกัญญา ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์