ข่าวประชาสัมพันธ์

May 1, 2018

Vernacular living งานสถาปนิก’61

April 28, 2018

ณัฐณิชา ปรางจันทร์ (มะปราง) สาขาการออกแบบภายใน ปี 1

April 21, 2018

ชนากานต์ อนันตกิจภิญโญ (เปตอง) สาวน้อยปี 1 สาขาสถาปัตยกรรม

April 16, 2018

ผ่านไปแล้ว3ครั้งในกับ …นัดเธอมาติวสถาปัตย์

April 6, 2018

บรรยากาศนัดเธอมาติว

March 23, 2018

วาดภาพสีน้ำ+ศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย ณ เมืองกรุงศรีอโยธยา

March 6, 2018

”Congratulations”

February 27, 2018

ผลงานสนุกๆของน้องๆปี1 สาขาออกแบบภายใน การออกแบบและจัดพื้นที่ใช้สอยบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก

February 25, 2017

“สถาปัตย์ บ้านดิน”

February 24, 2018

พี่หนูจ๋า อาชิรญาณ์ แก้วกัญญา ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

February 23, 2018

International Workshop

February 22, 2018

มาแล้วภาพโมเดลThesisปีนี้!!