ข่าวประชาสัมพันธ์

December 24, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย โครงการประกวดแบบ “shelter” pre-fabrication of wooden architecture

December 22, 2019

บรรยากาศการซ้อมและรับประสาทปริญญาบัตร สถาปัตย์ศรีปทุม

December 22, 2019

“Congratulations”

December 21, 2019

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตั้งแต่งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

December 10, 2019

นายวสุท มังคละคีรี – รางวัล 2nd PRIZE เวทีประกวดแบบ FLAT TO FORM 2019

December 4, 2019

นักศึกษาการออกแบบภายใน – รางวัล Best color choice award

November 24, 2019

26 ANNIVERSARY SCHOOL OF ARCHITECTURE SRIPATUM UNIVERSITY

November 23, 2019

บรรยากาศการเปิดงาน “Freshman Freehand Sketching Exhibition”

November 19, 2019

โอรส เหล่าสันติสุข – รางวัลนักศึกษาดีเด่น