สาขาการสื่อสารสถาปัตยกรรม

อาจารย์ธนสาร สุธาบัณฑิตพงศ์

อาจารย์ประจำ


อีเมล์:tanasarn.su@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ปริญญาตรี:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เกียรตินิยม อันดับ2

ประสบการณ์ทำงาน


2561 - PART TIME ARCHITECT - EMPTYROOM STUDIO
2561 - ASA EXPO 2018 : VDO PRESENTATION นิทรรศการส่วนสมาคมสถาปนิกสนามในพระบรมราชูปถัมภ์ งานสถาปนิก’61
2560 - PART TIME ARCHITECT - A105 ARCHITECT
2560 - PART TIME ARCHITECT - EMPTYROOM STUDIO
2560 - PART TIME ARCHITECT - PA DESIGN
2560 อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายวิชาที่ทำการสอน ARCHITECTURAL DESIGN 2
2559 อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายวิชาที่ทำการสอน ARCHITECTURAL DESIGN 2
2554 STUDIOTOFU ตำแหน่ง สถาปนิก