2 เด็กสถาปัตย์ โชว์ศักยภาพผ่านความคิดสร้างสรรค์ คว้า 2 รางวัล “Asia Young Designer Award 2017” @Nipon Paint

ขอแสดงความยินดี กับ 2 นักศึกษาเก่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  นายวงศธร สุขัคคานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 สถาปัตย์SPU ได้รับรางวัล Bronze Awardประเภท architecture และ นางสาวไปรยา เจียระพงษ์
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน ชั้นปี ที่4 สถาปัตย์SPU ได้รับรางวัล Best colour choices award ประเภท interior design  จากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการ “Asia Young Designer Award 2017” หัวข้อ “YOU FOR TOMORROW. Future Living, As Envisioned Today ซึ่งเน้นให้นักออกแบบรุ่นใหม่กล้าที่จะสร้างแนวคิดโดดเด่น ท้าทายวิธีการแบบเก่าๆ ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง เสนอไอเดียใหม่ๆ ที่เป็นอิสระจากกรอบกระแสที่คุ้นเคย และแสดงความคิดสร้างสรรค์ของผู้สมัครแต่ละคนให้ออกมาเป็นผลงานที่น่าจดจำในแบบฉบับของตัวเอง โดยการสร้างสรรค์แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ณ.ห้องบอลรูม ชั้น 12 โรงแรม VIE HOTEL กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด