?? 4คำถามเพิ่มมุมมองการออกแบบ ??

?? 4คำถามเพิ่มมุมมองการออกแบบ ??

เนื่องจาก สาขาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก คุณเข็ม กฤตธีรา อินพรวิจิตร พิธีกร นักแสดง เข้ามาให้โจทย์งานออกแบบร้านอาหารที่กำลังดำเนินการกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และจะเข้ามาร่วมประเมินผลงานร่วมกับอาจารย์เมื่องานออกแบบเสร็จอีกครั้งหนึ่งด้วย...
“เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง” จึงเป็นโอกาสที่เราจะได้ถามคำถามเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจการออกแบบ เพื่อเพิ่มมุมมองใหม่ๆ

1.มุมมองนักออกแบบรุ่นใหม่
- ในช่วงที่พี่เข็มเรียนการหาแบบจากต่างประเทศ แมกกาซีน แต่ปัจจุบันสามารถหาข้อมูล แบบได้กว้างขึ้น หลากหลายขึ้น ทำให้นศ.มีมุมมองที่กว้างขึ้น

2.เทคนิคการออกแบบของคุณเข็ม
- ในการออกแบบพี่เข็มใช้สัญชาตญาณพี่เข็มออกแบบบ้าน,ร้าน,การแต่งตัวด้วยตัวเอง ทำเพราะความชอบนำความรู้สึกชอบในการทำทุกสิ่ง การออกไปเที่ยวก็มีประโยชน์ เพราะทำให้เรามีประสบการณ์มองเห็นสิ่งใหม่ๆ ได้เห็นอะไรแปลกๆ และเวลาเราคิดงานเราก็จะนำสิ่งที่เห็นมาคิดมาทำงาน

3.แนวคิด #เรียนจริงประสบการณ์จริง ในความคิดคุณเข็ม
- พี่เข็มเคยศึกษาที่ต่างประเทศ สถาบันที่นั่นนำคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ มีประสบการณ์มาสอนและให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานจริงๆ เพราะเวลานักศึกษาเข้าใจหลักการทำงาน

4.ความรู้สึกในการบรรยายครั้งนี้
- ไม่คาดหวัง แต่ลุ้นว่าสิ่งที่บรรยายนักศึกษาเข้าใจและตีโจทย์ที่เราอยากให้เขาได้มั้ย และตีโจทย์ยังไงแต่คาดหวังให้นักศึกษาใส่ความเป็นตัวของตัวเองได้และปรับให้เข้ากับงานได้

คุณเข็ม กฤตธีรา อินพรวิจิตร พิธีกร นักแสดง

#เรียนจริงประสบการณ์จริง
#SOA #SPU #architecture #interior
#สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU
#อินทีเรียศรีปทุม #interiorSPU
#แหล่งร่วมความหลากหลายสถาปัตย์ศรีปทุม
#passion #creativity #เชื่อในตัวตนบนความต่าง
#เปิดโอกาศทุกความสามารถ
#ได้มากกว่าสถาปัตย์ #เต็กสุดขอบ
#ประสบการณ์ที่มากมายสถาปัตย์ศรีปทุม