โคมแขวน…แรงบันดาลใจจาก “สัตว์”

การออกแบบโคมแขวน โดยมีโจทย์คือให้ใช้แรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์ผลงานจากสัตว์ ผลงานของน้องๆ สาขาออกแบบภายใน รายวิชา Lighting Design จะออกมาสวยและอลังการขนาดไหนเชิญรับชม บอกได้เลยว่าแต่ละผลงานใส่ความตั้งใจไปอย่างเต็มเปี่ยม

วิชา Lighting Design
สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#SOA #SPU #architecture #interior #Lighting
#สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU
#อินทีเรียศรีปทุม #interiorSPU
#แหล่งร่วมความหลากหลายสถาปัตย์ศรีปทุม
#passion #creativity #เชื่อในตัวตนบนความต่าง
#เปิดโอกาศทุกความสามารถ
#ได้มากกว่าสถาปัตย์ #เต็กสุดขอบ
#ประสบการณ์ที่มากมายสถาปัตย์ศรีปทุม