“เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง” – Archiraya Keawkanya

"เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง"

โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรม และนักแสดงอิสระ "Archiraya Keawkanya" สาขาการออกแบบภายใน ที่มา" Sharing" ประสบการณ์จากนักออกแบบรุ่นใหม่ ในมุมมองทัศนคติ บุคลิกภาพภายในและภายนอก การเข้าสังคม การเข้าใจสภาพแวดล้อมในการทำงานกับผู้อื่นอย่างมืออาชีพ

#เต็กสุดขอบ #activeedge
SOA+SPU

#สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #soaspu #creativity #design #SOA #SPU
https://www.facebook.com/activeedge.spusoa/
http://arch.spu.ac.th