เดินทางไปสหกิจที่ญี่ปุ่น กับแบบทดสอบนอกห้องเรียน บทที่ 1

🇹🇭🇯🇵 บทที่1 : วันออกเดินทางไปสหกิจที่ญี่ปุ่น เริ่ม!! 🇹🇭🇯🇵

เมื่อวันที่ 2มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นวันออกเดินทางของนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง5คนที่จะไปสหกิจที่ญี่ปุ่น

จากเมื่อปีที่แล้ว ได้มีการทำ MOU ร่วมกับ Mitsue Village และมหาวิทยาลับ Sukiyama ในการที่จะจัดโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาปัตยกรรมไม้ ที่หมู่บ้านที่มีไม้เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และอุดมไปด้วยช่างไม้ฝีมือดี

ความสนใจของนักศึกษากลุ่มนี้คือการได้ไปเรียนรู้รายละเอียดของสถาปัตยกรรมที่ทำจากไม้โดยได้มีโอกาสเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดเวลา 3 เดือนที่ประเทศญี่ปุ่นในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและช่างที่เต็มไปด้วยความสามารถ

ความคาดหวังถัดมาคือการพัฒนาทักษะและวิชาชีพเพื่อได้มีโอกาสต่อยอดโอกาสในการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของนักศึกษากลุ่มนี้ที่จะได้มีโอกาสได้นำความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ที่คณะฯ ผนวกกับประสบการณ์ที่จะได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ณ.ประเทศญี่ปุ่น

โดยบรรยากาศก่อนออกเดินทางเป็นไปอย่างอบอุ่น มีอาจารย์และเพื่อนพี่น้องในคณะมาส่งและให้กำลังใจก่อนเดินทาง แอดมินจึงนำภาพบรรยากาศความอบอุ่นและสิ่งที่น้องๆคาดหวังก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น และสิ่งที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบคาดหวังกับสิ่งที่น้องๆจะได้กลับมา

เรามาคอยติดตามกันดูว่า สิ่งที่น้องๆจะได้กลับมา เป็นไปตามที่วาดหวังไว้ก่อนออกเดินทางหรือไม่!!

#เต็กสุดขอบ #activeedge 
SOA+SPU

#สถาปัตย์ศรีปทุม #อินทีเรียศรีปทุม #soaspu #creativity #housestudio#verticalstudio #architecture #design #SPU #เรียนจริงประสบการณ์จริง

https://www.facebook.com/activeedgespu/