เก็บตก ผี ถ้วย แฮร่ วันฮาโลวีน

เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการของรายวิชา ind 135 กับ รายวิชา ind 140 เพื่อให้ นักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก ในการนำเสนอผลงานการออกแบบของรายวิชา อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่ น้อง และแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ รสนิยม ผ่านรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ วันฮาโลวีน หน้ากากแบบต่างๆจะ โหด มันส์ หลอนขนาดไหน ต้องไปดูกันแล้ว ...บรื๊อออออออ!!

วิชา IND 135,IND 140
สาขาออกแบบภายใน
อาจารย์ผู้สอน อ.ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ,อ.อานนท์ พรหมศิริ ,อ.ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์

#SOA #SPU #architecture #interior #halloween
#สถาปัตย์ศรีปทุม #architectSPU
#อินทีเรียศรีปทุม #interiorSPU
#แหล่งร่วมความหลากหลายสถาปัตย์ศรีปทุม
#passion #creativity #เชื่อในตัวตนบนความต่าง
#เปิดโอกาศทุกความสามารถ
#ได้มากกว่าสถาปัตย์ #เต็กสุดขอบ
#ประสบการณ์ที่มากมายสถาปัตย์ศรีปทุม