สถาปัตย์ ศรีปทุม ร่วมถ่ายทอดความรัก ผ่านภาพวาด ในงาน “วาดด้วยรัก ภักดิ์ด้วยใจ”

นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงผลงานศิลปะ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกดาวเรือง ซึ่งสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์ อันไม่มีเงื่อนไขของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงานนิทรรศการภาพวาด “The Marigold Street Art in Bangkok 2017 วาดด้วยรัก ภักดิ์ด้วยใจ” โดยนิทรรศการนี้  เป็นการจัดแสดงผลงานภาพวาดของเหล่านิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่มีขนาดยาวกว่า 49 เมตร และเป็นการนำผลงานศิลปะเพื่อเข้าหาประชาชน ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงตามแนวคิด Street Art in Bangkok
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าผลงานทั้งหมดได้ ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานซังเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว