สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ประสานความร่วมมือ ถ่ายทอดความรู้สถาปัตย์ เชิงสร้างสรรค์ ร่วมกับ CAAD สถาบันสอนสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดใน Chennai

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้แทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ชานนท์ วาสิงหน หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน เข้าเยี่ยมเยือน Chennai Academy of Architecture and Design “CAAD” ซึ่งเป็นสถาบันที่สอนสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดใน Chennai ประเทศอินเดีย เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรม ด้วยการนำหลักสูตร Certificate ด้านการออกแบบภายในของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU ไปร่วมสอนและถ่ายทอดความรู้พร้อมจัดการ International Workshopให้กับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสถาบัน CAAD ภายหลังจากที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2560ที่ผ่านมา

MOU คลิก http://arch.spu.ac.th/ศรีปทุม-จับมือ-m…ugiyama-jogakuen/

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2115,2166,2106  โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2106   
อีเมล์ : architecture@spu.ac.th  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/architecture/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/activeedgespu/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SPU international standard #Proud to share #SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ